עצמון

מולטי ספורט

גילאי/כיתות: גן חובה - כיתה א
יום ה': 17:30 - 18:15

מולטי ספורט גיל הרך

גילאי/כיתות: טרום חובה
יום ה': 16:45 - 17:30