אבטליון

קראטה א - ג

גילאי/כיתות: א - ג
יום א': 16:00 - 16:45
חוג ניסיון בתאריך 6.9 במועדון אבטליון בשעה 16:00. חובה להרשם באתר לפני החוג- אין צורך לשלם בשלב זה.