לוטם

כדורסל לבנות

גילאי/כיתות: ד' ו'
יום ה': 18:00 - 17:00
מחיר לחודש: 150 ש"ח
מחיר אוקטובר: 75 ש"ח
עלות ביטוח שנתי: 140 ש"ח
מאמן: דודי שבי