מנוף

בייסבול א' - ג'

גילאי/כיתות: א' ג'
יום ב': 17:00 - 18:00
מחיר לחודש: 195 ש"ח
עלות ביטוח שנתי: 140 ש"ח
מאמן: סטיב פייזנר
בין התאריכים 6-13 סטיב בחו"ל. מגרש קורנית

בייסבול ד' - ו'

גילאי/כיתות: ד' ו'
יום ב': 17:00 - 18:00
יום ה': 18:00 - 19:00
מחיר לחודש: 195 ש"ח
עלות ביטוח שנתי: 140 ש"ח
מאמן: סטיב פייזנר
בין התאריכים 6-13 סטיב בחו"ל. מגרש קורנית

בייסבול למבוגרים

גילאי/כיתות: מבוגרים
יום ה': 20:25 - 22:00
מחיר לחודש: 120 ש"ח
עלות ביטוח שנתי: 140 ש"ח
מאמן: סטיב פייזנר
החוג מתקיים במגרש הספורט בקורנית. אימון ראשון ב14.9