מכמנים

התעמלות

גילאי/כיתות: גנים
יום ד': 16:30 - 17:15
מחיר לחודש: 160 ש"ח
מחיר לספטמבר: 80 ש"ח
עלות ביטוח שנתי: 140 ש"ח
מאמן: חן ברק
מתחיל אחרי החגים

התעמלות פס

גילאי/כיתות: ב - ג
יום ד': 15:30 - 16:30
מחיר לחודש: 160 ש"ח
מחיר לספטמבר: 80 ש"ח
עלות ביטוח שנתי: 140 ש"ח
מאמן: חן ברק
מתחיל אחרי החגים