מצפה אביב

קראטה

גילאי/כיתות: גן-ב'
יום ג': 17:30 - 18:30
מחיר לחודש: 160 ש"ח
מחיר לספטמבר: 80 ש"ח
עלות ביטוח שנתי: 140 ש"ח
מאמן: אבי בן אפרים
החוג מתקיים במועדון הצעיר