מורשת

בייסבול - minors

גילאי/כיתות: א - ג
יום ב': 16:00 - 17:00
מאמן: צבי רוט
התשלום וההרשמה דרך חוגי מורשת

בייסבול ד' - ו'

גילאי/כיתות: ד - ו
יום ב': 17:00 - 18:00
מאמן: צבי רוט
התשלום וההרשמה דרך חוגי מורשת