שכניה

קפוארה

גילאי/כיתות: א - ד
יום ג': 13:30 - 14:30
האימונים יתקיימו באולם הקטן התחתון בבי"ס הר שכניה