צורית

כדורסל

גילאי/כיתות: גן חובה
יום ג': 18:00 - 18:45
החוג יתקיים באולם הספורט בביה"ס גילון. רישום לחוג דרך אתר המתנ"ס של המועצה

מולטי ספורט

גילאי/כיתות: גן חובה
יום ב': 18:00 - 18:45

מולטי ספורט גיל הרך

גילאי/כיתות: 3-5
יום ב': 17:15 - 18:00